CIRCLEWOOD

Circlewood gebruikt de kracht van hout voor de stedelijke bebouwing van vandaag en morgen, voor huidige en toekomstige generaties. Hout is perfect geschikt om vorm te geven aan een gezonde, aantrekkelijke en duurzame stedelijke leefomgeving.

Onze samenleving vraagt om innovatieve concepten die inspelen op een veelheid van vraagstukken. Van de bouw van betaalbare woningen tot en met het verhogen van de biodiversiteit, het verminderen van de CO2-uitstoot, het natuurinclusief bouwen met biobased materialen, de overgang naar hernieuwbare energie en het bouwen aan veerkrachtige steden. Op al deze terreinen levert houtbouw een substantiële bijdrage.

Stad van de toekomst

Circlewood werkt aan de stad van de toekomst binnen de mogelijkheden die de aarde ons biedt. Houtbouw neemt daarbij een centrale positie in. De voordelen van het bouwen met hout zijn groot en onmiskenbaar.

Circlewood richt zich op de volgende projectsoorten:

 • Complete gebiedsontwikkelingen
 • Grootschalige projecten
 • Permanente woningbouw
 • Utiliteitsgebouwen
 • Onderwijshuisvesting en kindcentra
 • Flexibele woningbouw

HoutKern Bouwmethode

De HoutKern Bouwmethode is ontwikkeld door de partijen die nu Circlewood vormen en is voor het eerst toegepast in The Natural Pavilion op de Floriade Expo 2022. De basis van de HKB-methode is een stapelbare houten module die door middel van een slimme knoop aan elkaar te koppelen is. De innovatie zit hem dan ook in de losmaakbaarheid en flexibiliteit. De HKB-methode zorgt zo voor een enorme besparing op de CO2- en stikstofuitstoot maar biedt nog een aantal andere belangrijke voordelen en kwaliteiten. Zo is de HKB-methode geschikt voor de nieuwste ontwerp- en bouwtechnieken en maakt het de hoogste duurzaamheidsprestaties mogelijk.

Circlewood Ecosysteem

Circlewood bestaat uit innovatieve engineers, architecten, makers, denkers en kennispartners. Onderdeel van Circlewood zijn:

 • Noordereng Groep,
 • Oosterhoff (werkmaatschappijen ABT, adviesbureau Lüning, bbn adviseurs en denktank Quake)
 • Heko Spanten
 • Lomans
 • DWA
 • Hedgehog Company
 • Ferross Staalbouw

TNO is betrokken als onafhankelijke kennis- en ontwikkelpartner. David Gianotten en OMA is de creative director van Schools by Circlewood Samenwerking in de keten staat voorop. Met elkaar zorgen we voor een leefomgeving die toekomstbestendig is en rekening houdt met flora, fauna en de mens.

Schools by circlewood

Kinderen zijn de duurzaamheidsambassadeurs van de toekomst. Daarom is het goed als ze opgroeien in een duurzame en natuurinclusieve leeromgeving waar het gebruikt van hout en biobased materialen voorop staat.
Door het gebruik van de HoutKern Bouwmethode is het gebouw in hoge mate multifunctioneel en toekomstbestendig. Het proces dat voorafgaat aan het ontwikkelen van een Circlewood-school geeft een grote ontwerpvrijheid en laat ruimte voor inbreng van de opdrachtgever en gebruiker, zodat er elke keer de juiste oplossing kan worden gevonden.
Het resultaat is een uniek gebouw, met een gezond binnenklimaat en een veilige leeromgeving. Schools by Circlewood bouwt de komende tien jaar negen tot dertig biobased scholen in Amsterdam.

BEZOEK SCHOOLS BY CIRCLEWOOD

© Studio A Kwadraat & OMA

Circulariteit

De essentie van de circulaire economie, en specifiek van de circulaire architectuur, is dat bouwproducten en -materialen niet langer een lineaire levensduur met een begin en einde hebben. Een circulaire economie betekent dat producten, componenten en materialen opnieuw worden ingezet met behoud van kwaliteit: ‘gebruik’ in plaats van ‘verbruik’. Afval bestaat niet. De processen die daarvoor nodig zijn mogen niet schadelijk zijn voor de gezondheid en/of het milieu en de energie input komt uit hernieuwbare energiebronnen.

Waardebehoud van materialen, een van de belangrijkste aspecten van de circulaire economie zijn vastgelegd in een strategisch framework. Lees meer over circulariteitsaanpak.

Nieuws

Circlewood heeft de Cobouw Innovatie Prijs 2022 gewonnen met de HoutKern Bouwmethode. Lees hier het interview. Ook is de HoutKern Bouwmethode genomineerd voor ingenieursprijs De Vernufteling.

Circlewood mag de komende tien jaar negen tot dertig biobased schoolgebouwen bouwen in Amsterdam! Samen met de consortia De Elementaire School en Het Schoolvoorbeeld won Circlewood deze gunning van Gemeente Amsterdam. De innovatieve, adaptieve en duurzame HoutKern Bouwmethode staat centraal in de aanpak. Lees meer

The Natural Pavilion is het showcase project van Circlewoods‘ ambities. Het rijkspaviljoen op de Floriade Expo 2022 bewijst met acht nominaties voor (inter-)nationale architectuur awards dat bouw en architectuur bijdragen aan het oplossen van de grote wereldproblemen van nu.

De HoutKern Bouwmethode is genomineerd voor de Vernufteling. De innovatieprijs van de ingenieursbranche! De vakjury van Koninklijke NLingenieurs kiest uit de genomineerden de winnaar. Daarnaast kan het publiek via een online verkiezing stemmen op zijn favoriete inzending. Zowel de juryprijswinnaar als de publieksprijswinnaar worden bekend gemaakt tijdens de ALV van Koninklijke NLingenieurs op donderdag 11 mei 2023 met een feestelijke uitreiking. Meer weten? Onze specialisten Rudi Roijakkers, Diana de Krom en Aart-Jan Schot delen in deze video hoe de HoutKern Bouwmethode antwoord geeft op de uitdagingen in de bouwsector van vandaag en de toekomst: denk aan klimaat, woningtekort en stikstof.

Circlewood a company of Noordereng & Oosterhoff

Beeld: © Studio A Kwadraat, @OMA, @ DP6 Architectuurstudio en © Daria Scagliola & Stijn Brakkee